Zeer geslaagd jubileumconcert Crescendo Holwerd 125 + 1 jaar

HOLWERD – In 2021 bestond het in 1896 opgerichte fanfarekorps Crescendo 125 jaar en zou dit jubileum in november groots gaan vieren. Helaas gooiden nieuw ingevoerde strengere coronamaatregelen roet in het eten en werd het concert, tot grote teleurstelling, op het allerlaatste moment afgelast. Maar wel met de belofte om dan zodra het weer mogelijk zou zijn dit bijzondere jubileumfeest later alsnog uitgebreid te gaan vieren. Voor de vereniging is 125 jaar ook een hele mijlpaal en dat dit wel heel bijzonder is blijkt uit het feit dat rondom in de regio al verscheidene korpsen zijn opgehouden te bestaan of momenteel op een kritiek punt staan. Zo niet bij Crescendo!

Vrijdagavond 29 april was het dan eindelijk zover. De theaterzaal van MFA De Ynset zat afgeladen vol. Er moesten zelfs stoelen worden bijgeplaatst. Van het bestuur hield Hindrik-Jan de Haan het openingswoord en heette het publiek en de genodigden van harte welkom op deze 125 + 1-jarige jubileumavond. Daarna gaf hij de verdere presentatie van de avond in de vertrouwde handen van Johanna van der Meij en Binne Reitsma. Tussen de bedrijven door vermaakten zij het publiek met korte sketches en showde Binne een aantal uniformen die in de loop der jaren door het korps en de  drumband (die 40 jaar heeft bestaan) zijn gedragen.

Onder leiding van dirigent Pieter de Jong werd het concert geopend met de mars “The Liberty Bell” waardoor de stemming er al direct goed in zat. Vervolgens kwam het uit vier delen bestaande stuk “Gullivers Travels” op de muziekstaander en daarna was het de beurt aan de eigen Holwerter accordeonist en zanger Daniël Metz. Eerst met een blokje van de eigen muziek en daarna werd samen met Crescendo het bekende “Roller Coaster” van Danny Vera gezongen en gespeeld. Na door het korps nog de “Mars der medici” gespeeld te hebben was het tijd om een viertal korpsleden voor hun trouwe lidmaatschap van Crescendo te huldigen. “Een korps valt en staat met de leden, en trouwe leden zijn van groot belang voor elke vereniging”, aldus Aafke Poelstra van de OMF (Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân) die hen toesprak. Wopkje Bergmans en Sipke Adema 50 jaar lid, Piet Miedema 40 en Berber-Rinskje Ferwerda 25 jaar lid kregen van Aafke de bijbehorende jubileumspeld opgespeld en een bijbehorende oorkonde uitgereikt. Wopkje, Sipke en Piet zijn inmiddels al 52 en 42 jaar bij de vereniging, maar aangezien de spelden voor 40 en 50 jaar muzikant vanwege de restricties niet eerder konden worden uitgereikt was dat moment nu. Na de plechtigheden werd “Grutsk” ingezet en was het tijd voor de pauze.

Bij Crescendo zijn er sinds enige tijd ook weer een aantal jeugdleden van start gegaan. Samen met een aantal oudere leden traden zij na de pauze als jeugdorkest op met de stukken “Mijn tantes bloes”, “Als je van beren leren kan” en “Dance Monkey” wat het publiek goed kon waarderen en de handen op elkaar kreeg. Het toneelgordijn ging dicht, hoogste tijd voor het bekend maken van de winnende nummers van de hoofdprijzen van de verloting met dank aan de sponsors.

En daar ging het gordijn weer open. Het korps zat toepasselijk getooid met Tiroler hoedjes gereed voor het volgende stuk “Dem land Tirol die Treue” gevolgd door Daniël met weer een paar stukken van zijn eigen werk. Na nog een mars “The lights of Europe” volgde de polka “Böhmischer Traum”. Door twee in lederhosen gehesen heren werden er tijdens de polka aan de korpsleden rijkelijk gevulde Duitse bierpullen uitgedeeld waarmee na afloop werd geklonken. Het einde van het concert kwam in zicht. Samen met Daniël Metz werd afgesloten met de stukken “DJ Ötzi medley” en “Party Planet” en nogmaals de polka als toegift. Het publiek werd bedankt voor de aanwezigheid en een groot applaus volgde. De stoelen gingen aan de kant en er kon nog lang nagefeest worden op de vrolijke accordeonklanken van Daniël Metz wat door velen ook tot in de late uren werd gedaan. Al met al was het een gezellig en zeer geslaagd 125-jarig jubileumfeest van Crescendo. Om de titel van het ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan in 1996 in eigen beheer geschreven boekje over de historie van de vereniging nog maar eens aan te halen: Hoog Crescendo, en voorwaarts naar de toekomst!

Auteur: Redactie RTVNOF