CRESCENDO

MUZIEKVERENIGING | HOLWERT

Historie

Oprichting
“Crescendo” wordt als naam gekozen, een robuuste, in allerlei omstandigheden toepasbare naam. Het betekent in muziektermen: “in kracht toenemend”.
Met een startkapitaal van 300 gulden en 13 man blazers mag dat ook wel. Maar er is op die zaterdagavond in “Het Amelander Veerhuis” van Weduwe De Kuur uitgebreid over vergaderd en Willem Abes Hiddema, Jakkele Rintjes Bleinsma en Tjipke Jans Heeringa vinden het een geschikte naam.
Als min of meer gefortuneerde landbouwers hebben zij het initiatief genomen en zij besluiten op zaterdagavond 27 november 1896 tot de oprichting van het fanfare-korps “Crescendo” te Holwerd.

Van het bescheiden startkapitaal worden bij de firma Kessels in Tilburg de eerste instrumenten gekocht. Enkele gangmakers zullen van  te voren al flink onderling geoefend hebben, want nog geen jaar na de oprichting blaast de nieuwe fanfare “Crescendo” vol trots tijdens de kaatspartij van “Concordia”. Naar onze huidige maatstaven is het niet meer dan een boerenkapel, maar het volk is laaiend enthousiast.

Eerste jubileum
Op 29 sepember 1921 reeds vroeg in de morgen, had ons dorp een aanzien zooals ’t hier nog nimmer is aanschouwd. Versierde huizen, straten, vlaggen en eerebogen, alles maakte en overweldigende indruk.’
Het hele dorp viert het feest mee, ook de “oare kant”. De meisjes van de Bewaarschool en de Openbare Lagere School dragen allemaal witte feestjurkjes met een kransje van klimopblaadjes in het haar. Aan  het festival nemen deel de korpsen van Marssum, Berlikum, Hallum en Ternaard. ’s Avonds is de grote versierde feesttent stampvol. Met recht kan dan ook gezegd worden dat “Crescendo” haar eerste grote jubileum waardig heeft gevierd.

“Crescendo” krijgt naam
“Crescendo” gaat zijn eerste grote bloeiperiode tegemoet. Toch lijkt dat er begin 1922 niet op. Want dan beleeft “Crescendo” een concours dat bekend zal worden als het échèc (grandioze mislukking) van Enzinge. De onderlinge stemming tussen een paar melodie-instrumenten was zo bedroevend dat er tenslotte geen muziek meer werd gemaakt. Het resultaat: geen prijs, helemaal niets!
Maar gelukkig, de volgende dag in Grouw komt er weer een eerste prijs uit de bus! Het aantal eerste prijzen loopt dit jaar op tot 6!
Het laatste concours dit jaar wordt gehouden in Wolvega. “Crescendo” komt thuis met drie eerste prijzen. Naast de mars- en concert-wedstrijd mogen  namelijk de beste korpsen nog eens een keer tegen elkaar uitkomen in de erewedstrijd, en die wint “Crescendo” ook.
“Crescendo” komt in 1924 tijdens concours voor het eerst in de Ere-afdeling uit en men haalt een eerste prijs met lof van de jury, sterker nog met applaus van de jury.  Dan blijkt ook nog dat “Crescendo” met 116 punten het hoogste aantal punten van het tweedaagse concours heeft, wat een wisselkrans oplevert.

125 jarig jubileum
In november 2021 staat er een groots jubileumconcert op het programma maar vanwege COVID en de hierbij geldende maatregelen moet dit uitgesteld worden. 
Op 29 april 2022 viert “Crescendo” uiteindelijk zijn 125+1 jarig jubileum met muziek van Daniël Metz.

Koninklijke Erepenning
Op woensdag 21 december wordt “Crescendo” gehuldigd met een Koninklijke Erepenning.
De Koninklijk onderscheiding werd namens de Koning uitgereikt door burgemeester Johannes Kramer van de gemeente Noardeast-Fryslân.